İletişim: ik (at) mimar-is.org

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB Arasında Protokol

SGK ile Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği arasında protokol imzalandı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin SGK’ya eksik bildirilmesinin önüne geçmek için imza altına alınan protokole göre artık TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında mimar, mühendis ve şehir plancısı çalıştırılamayacak.

Protokole göre, TMMOB tarafından her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirerek mühendis, mimar ve şehir plancılarının belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılmasının önüne geçilecek. TMMOB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek olan asgari ücretler, birliğe bağlı odalar tarafından belirlenerek birliğe iletilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri alınması ve diğer konularla ilgili olarak da teknik destekte bulunmasıyla sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek amacıyla imzalanan protokolle mühendis, mimar ve şehir plancıların sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arasında İşbirliği Protokolü’ne ulaşmak için tıklayınız.

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

İletişim

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Karamustafapaşa Mah, Kemankeş cad, No:31 Karaköy Beyoğlu İstanbul
ik (at) mimar-is.org