İletişim: ik (at) mimar-is.org

2024 yılı için mimar asgari ücreti brüt 45.920,41₺ olarak belirlendi

Bilindiği üzere, ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak için TMMOB tarafından her yıl belirlenen ve Odamızca da ilan edilen mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti hakkında verilen Danıştay 13.Dairesi 2021/743 Esas No.lu kararı uyarınca; TMMOB’nin asgari ücret tarifesi ile ilgili düzenlemeleri 01.02.2022 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Bu nedenle,
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari brüt ücret belirlenememiştir.

Bu kapsamda Odamızca yapılan çalışma doğrultusunda, TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2024 tarihli toplantısında 48/39 (2.Oturum)-3a sayılı kararıyla; “Tam zamanlı ücretli çalışan mimarların, 2024 yılı için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınmak üzere tavsiye edilen brüt ücretinin; tüm sosyal hakları ile birlikte aylık 45.920,41 TL olarak belirlenmesine” kararı verilmiştir.

İletişim

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Karamustafapaşa Mah, Kemankeş cad, No:31 Karaköy Beyoğlu İstanbul
ik (at) mimar-is.org